Kíšův

Hledám varianty 'kíšův' [ kíšův ]. Nalezeny 3 verše.
1. Samuel 10:21...byl rod Matri. Nakonec byl označen Saul, syn Kíšův. Hledali ho, ale nenašli. Ptali se proto Hospodina...
1. Letopisů 24:29... který neměl syny. Ze synů Kíše: Jerachmeel, syn Kíšův. Ze synů Mušiho: Machli, Eder, Jerimot. To jsou...
1. Letopisů 26:28...vše, co zasvětil vidoucí Samuel a také Saul, syn Kíšův, Abner, syn Nerův, a Joáb, syn Ceruji. Vše, co se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |