Kíš

Hledám varianty 'kíš' [ kíš ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Samuel 9:1...domů." Byl jeden muž z Benjamína, jmenoval se Kíš, syn Abiele, syna Cerorova, syna Bechoratova, syna...
1. Samuel 9:3...O hlavu převyšoval všechny ostatní. Saulovu otci Kíšovi se jednou zatoulaly oslice. Kíš proto řekl svému...
1. Samuel 14:51...byl to syn Saulova strýce Nera. Saulův otec Kíš a Abnerův otec Ner totiž byli synové Abiele. Po celý...
1. Letopisů 8:30...Maaka. Jejich prvorozený byl Abdon, dále CurKíš, Baal, Ner, Nádab, Gedor, Achio, Zecher a Miklot...
1. Letopisů 8:33...se svými příbuznými v Jeruzalémě. Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu,...
1. Letopisů 9:36...jménem Maaka, jeho prvorozený Abdon a dále CurKíš, Baal, Ner, Nádab, Gedor, Achio, Zachariáš a Miklot...
1. Letopisů 9:39...se svými příbuznými v Jeruzalémě. Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu,...
1. Letopisů 23:21...Machli a Muši. Synové Machliho: EleazarKíš. Eleazar zemřel, aniž zanechal syny. Měl jen dcery,...

Slova obsahující kíš: kíš (8) kíše (4) kíšon (3) kíšonský (1) kíšonu (2) kíšova (1) kíšovi (2) kíšovu (1) kíšovým (1) kíšův (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |