Kána

Hledám varianty 'kána' [ kány (2) kána (2) ]. Nalezeny 4 verše.
Jozue 16:8... Západně od Tapuachu vede hranice potokem Kána, než dosáhne k moři. To je dědictví Efraimova pokolení...
Jozue 17:9...Efraimovým. Hranice potom sestupuje potokem Kána. Zde, mezi Manasesovými městy jižně od potoka, jsou...
Jan 4:46...viděli všechno, co tam dělal. Znovu se vrátil do Kány Galilejské, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam právě...
Jan 21:2...Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, NatanaelKány Galilejské, synové Zebedeovi a další dva jeho učedníci...

Slova obsahující kána: elkána (13) kána (2) obtěžkána (1) pelikána (1) posekána (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |