Kálebovi

Hledám varianty 'kálebovi' [ kálebovi ]. Nalezeno 5 veršù.
Jozue 14:13...mnou, vyženu je, jak Hospodin řekl." Jozue tedy Kálebovi, synu Jefunovu, požehnal a dal mu do dědictví...
Jozue 14:14...Hebron. Proto Hebron dodnes dědičně patří Kálebovi, synu Kenizejce Jefuna, neboť se cele vydal...
Jozue 15:13...hranice okolo synů Judových podle jejich rodůKálebovi, synu Jefunovu, dal Jozue podle Hospodinova...
Soudců 1:20...zabrat pohoří. Hebron dali podle Mojžíšova slova Kálebovi a ten odsud vyhnal trojici Anakových synů. Synové...
1. Letopisů 2:50... a také Kálebovu dceru Aksu. To byli synové Kálebovi. Synové Efratina prvorozeného Chura: Šobal, otec...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |