Kálebova

Hledám varianty 'kálebova' [ kálebova ]. Nalezeno 6 veršù.
Jozue 15:17...za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova bratra Kenaze, a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu...
Soudců 1:13...za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova mladšího bratra Kenaze, a tak mu dal svou dceru...
Soudců 3:9... Byl to Otniel, syn Kenaze, mladšího bratra Kálebova. Spočinul na něm Duch Hospodinův, a tak se stal v...
1. Samuel 30:14...jsme nájezd do Negevu Kréťanů a také do Negevu Kálebova na judském území. Ciklag jsme vypálili." "Můžeš ...
1. Letopisů 2:46...synem byl Maon, otec Bet-curuKálebova družka Efa porodila Chárana, Mocu a Gazeza. Cháran...
1. Letopisů 2:48...Regem, Jotam, Gešan, Pelet, Efa a ŠaafKálebova družka Maaka porodila Šebera a Tirchanu. Dále...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |