Káleb

Hledám varianty 'káleb' [ káleb ]. Nalezeny 23 verše.
Numeri 13:6... syn Choriův, z pokolení ŠimeonKáleb, syn Jefunův, z pokolení Juda, Jigal, syn Josefův, z...
Numeri 13:30...při moři a podél Jordánu pak bydlí Kananejci!" Káleb však lid stojící před Mojžíšem uklidňoval: "Pojďme...
Numeri 14:6... kdo šli prozkoumat zem - Jozue, syn Nunův, a Káleb, syn Jefunův - roztrhli svá roucha a promluvili k...
Numeri 14:24... kdo mnou pohrdli, ji nespatří! Můj služebník Káleb ale jiného ducha - vydal se mi cele. Jej uvedu do...
Numeri 14:30...o níž jsem přísahal, že vás v usadím - jedině Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Vaše děti, o nichž...
Numeri 14:38...těch, kdo šli prozkoumat zem, zůstal naživu jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Jakmile Mojžíš...
Numeri 26:65...zemřít na poušti," a nezůstal z nich nikdo než Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Tehdy přistoupily...
Numeri 32:12...a Jákobovi, neboť se mi nevydali cele. Jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův, se cele vydali...
Numeri 34:19...rozdělovat zem. A toto jsou jména těch mužůKáleb, syn Jefunův, z pokolení Juda, Šemuel, syn Amihudův,...
Deuteronomium 1:36...níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcům. Jedině Káleb, syn Jefunův, ten ji spatří; jemu a jeho synům dám...
Jozue 14:6...zem. Synové Judovi přišli v Gilgalu za JozuemKáleb, syn Kenizejce Jefuna, k němu promluvil: "Ty víš, co...
Jozue 15:14... což je Hebron. (Ten Arba byl otcem Anaka.) Káleb odsud vyhnal trojici Anakových synů: Šešaje, Achimana...
Jozue 15:16...Debiru (dříve nazývanému Kiriat-sefer). Káleb tehdy řekl: "Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho,...
Jozue 15:17...za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova bratra Kenaze, a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu...
Jozue 15:18... jejího otce žádá o pole. Když sesedla z oslaKáleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek,"...
Jozue 21:12...patřící k tomu městu ale dostal do vlastnictví Káleb, syn Jefunův. Synové kněze Árona tedy dostali jako...
Soudců 1:12...Debiru (dříve nazývanému Kiriat-sefer). Káleb tehdy řekl: "Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho,...
Soudců 1:14... jejího otce žádá o pole. Když sesedla z oslaKáleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek,"...
1. Letopisů 2:9... kteří se narodili Checronovi: Jerachmeel, RamKáleb. Ram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil judského...
1. Letopisů 2:18...porodila Amasu. Amasův otec byl Jeter IzmaelskýKáleb, syn Checronův, se svou ženou Azubou zplodil Jeriot....
1. Letopisů 2:19...Jeter, Šobab a Ardon. Když Azuba zemřelaKáleb si vzal Efratu a ta mu porodila Chura. Chur zplodil...
1. Letopisů 2:24...Machira, otce Gileádova. Po Checronově smrti se Káleb spojil se ženou svého otce Efratou, a ta mu porodila...
1. Letopisů 6:41...okolí. Pole u města s přilehlými osadami dostal Káleb, syn Jefunův. Synové Áronovi dostali útočištné město...

Slova obsahující káleb: káleb (23) káleba (2) kálebova (6) kálebovi (5) kálebovu (1) kálebův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |