Kádeši

Hledám varianty 'kádeši' [ kádeši ]. Nalezeno 8 veršù.
Numeri 20:1...v prvním měsíci na poušť Cin. Lid pobývalKádeši. Tam zemřela Miriam a tam byla pochována. Obci tam...
Numeri 27:14...mou svatost." To je ta Mej-meriba, Voda sváru, v Kádeši na poušti Cin. Mojžíš Hospodinu...
Numeri 33:36... Vyšli z Ecjon-geberu a utábořili seKádeši na poušti Cin. Vyšli z Kádeše a utábořili se u hory...
Deuteronomium 1:46...sluchu. Proto jste museli tak dlouho zůstatKádeši. Potom jsme se obrátili a táhli jsme na poušť...
Deuteronomium 32:51...uprostřed synů Izraele při vodách MeribyKádeši na poušti Cin, místo abyste uprostřed synů Izraele...
Soudců 11:17...králi, ale i on je odmítl. Izrael tedy zůstalKádeši. Potom se vydali na cestu pouští. Vyhnuli se edomské...
Ezechiel 47:19...Na jihu povede hranice od Támar k vodám MeribyKádeši a dál podél Egyptského potoka ke Středozemnímu...
Ezechiel 48:28...podél Gádova území od Támar k vodám MeribyKádeši a dál podél Egyptského potoka ke Středozemnímu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |