Kádeše

Hledám varianty 'kádeše' [ kádeše ]. Nalezeno 6 veršù.
Numeri 13:26...k Mojžíši a Áronovi a k celé izraelské obci do Kádeše v Paranské poušti. Podali jim všem zprávu a ukázali...
Numeri 20:14...a Hospodin jim prokázal svou svatost. MojžíšKádeše vyslal posly k edomskému králi se slovy: "Toto praví...
Numeri 20:22...musel obejít. Celá izraelská obec vytáhlaKádeše a dorazila k hoře Hór. Na hoře Hór u hranic edomské...
Numeri 33:37...a utábořili se v Kádeši na poušti Cin. VyšliKádeše a utábořili se u hory Hór na kraji edomské země....
Deuteronomium 33:2...Paran zazářil. S nesčíslnými tisíci kráčel od Kádeše, oheň Zákona vzešel z jeho pravice. Ó, jak miluješ...
Soudců 11:16...pouští k Rudému moři. Když přišli do Kádeše, vyslali posly k edomskému králi se slovy: ‚Nech nás...

Slova obsahující kádeše: kádeše (6) kádešem (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |