Kácejte

Hledám varianty 'kácejte' [ kácí (1) kácet (6) káceli (1) kácejte (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Deuteronomium 20:20... o kterých víš, že nenesou ovoce. Takové smíš kácet a stavět z nich obléhací zařízení, dokud město, které...
1. Královská 5:20...mému jménu.' Prosím, nech tedy pro v Libanonu kácet cedry. Moji služebníci budou pomáhat tvým a mzdu...
2. Královská 6:4...Elíša a šel s nimi. Přišli k Jordánu a začali kácet stromy. Jednomu z nich při tom náhle sklouzla sekera...
2. Letopisů 2:7...vím, jak tvoji služebníci v Libanonu dovedou kácet dřevo. Tvým služebníkům budou zajisté pomáhat ...
2. Letopisů 31:1...v judských městech rozbíjeli posvátné sloupykáceli Ašeřiny kůly a bourali obětní výšiny a oltáře všude...
Izaiáš 3:8...vůdcem nad lidem!" Jeruzalém se hroutí, Juda se kácí! Postavili se Hospodinu slovy i skutky, jeho slávě...
Jeremiáš 6:6...jejich pevnosti!'" Tak praví Hospodin zástupů: "Kácejte les, proti Jeruzalému násep navršte! To je to město...
Ezechiel 39:10...sedm let. Nebudou nosit dříví z polí ani ho kácet v lesích, protože budou topit zbraněmi. Oberou o...

Slova obsahující kácejte: kácejte (1) skácejte (1) vykácejte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |