Jozuu

Hledám varianty 'jozuu' [ jozuu ]. Nalezeno 5 veršù.
Numeri 27:22...tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Vzal Jozuu, postavil ho před kněze Eleazara a před celou obec,...
Deuteronomium 3:28...dobře, neboť tento Jordán nepřejdeš. Pověř však Jozuu, posilni a povzbuď ho, neboť on tam v čele tohoto...
Deuteronomium 31:7...vás neopustí ani nenechá!" Nato Mojžíš zavolal Jozuu a před očima celého Izraele mu řekl: "Buď silný a...
Deuteronomium 31:14...řekl: "Hle, přiblížil se den tvé smrti. Zavolej Jozuu a postavte se do Stanu setkávání, kde mu dám pověření...
Jozue 17:4...Tirsa. Ty předstoupily před kněze Eleazara, před Jozuu, syna Nunova, a před izraelské vůdce se slovy:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |