Jozabad

Hledám varianty 'jozabad' [ jozabad ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Královská 12:22...do Sily. Dvořané, kteří ho zavraždili, byli Jozabad, syn Šimeatův, a Jehozabad, syn Šomerův. Joaš byl...
1. Letopisů 12:5...a její velitel, Jirmeáš, Jachaziel, JochananJozabad Gederský, Eluzaj, Jerimot, Bealiáš, Šemariáš,...
1. Letopisů 12:21...se k němu tito muži z pokolení Manases: AdnachJozabad, Jediael, Michael, Jozabad, Elihu, Ciletaj,...
1. Letopisů 26:4... Synové Obed-edomovi: Prvorozený Šemajáš, druhý Jozabad, třetí Joach, čtvrtý Sachar, pátý Natanael, šestý...
2. Letopisů 17:18...200 000 mužů vyzbrojených luky a štíty, po něm Jozabad a jeho 180 000 ozbrojenců. Ti sloužili králi a...
2. Letopisů 35:9...a Natanaelem a také Chašabiáš, JehielJozabad - věnovali levitům 5 000 velikonočních beránků a...
Ezdráš 10:22...Eljoenaj, Maasejáš, Izmael, NetanelJozabad, Elasa. Levité: Jozabad, Šimei, Kelajáš (čili...
Ezdráš 10:23... Izmael, Netanel, Jozabad, Elasa. LevitéJozabad, Šimei, Kelajáš (čili Kelíta), Petachiáš, Juda,...
Nehemiáš 8:7... Šabetaj, Hodiáš, Maasejáš, Kelita, AzariášJozabad, Chanan a Pelajáš vysvětlovali lidu Zákon. Četli v...
Nehemiáš 11:16... syna Buniho. Dva z předních levitů ŠabetajJozabad, zodpovědní za vnější záležitosti Božího chrámu....

Slova obsahující jozabad: jozabad (11) jozabada (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |