Jotama

Hledám varianty 'jotama' [ jotama ]. Nalezeno 8 veršù.
Soudců 9:57...Bůh na jejich hlavy. Přišlo na zlořečení Jotama, syna Jerub-baalova. Po Abimelechovi povstal k...
2. Královská 15:30... Napadl ho a zavraždil, a tak se dvacátého roku Jotama, syna Uziášova, stal králem místo něj. Ostatní...
1. Letopisů 3:12...Amaciáše, ten měl syna Azariáše, ten měl syna Jotama, ten měl syna Achaze, ten měl syna Ezechiáše, ten...
1. Letopisů 5:17...do rodových seznamů za dnů judského krále Jotama a za dnů izraelského krále Jeroboáma. Synové...
Izaiáš 1:1... syn Amosův, za vlády judských králů UziášeJotama, Achaze a Ezechiáše. Slyšte, nebesa, země, vyslechni...
Ozeáš 1:1... syn Beériho, za vlády judských králů UziášeJotama, Achaze a Ezechiáše a za vlády izraelského krále...
Micheáš 1:1...Micheáš Morešetský za vlády judských králů Jotama, Achaze a Ezechiáše - to, co přijal ve vidění o...
Matouš 1:9...Jehorama, Jehoram zplodil Uziáše, Uziáš zplodil Jotama, Jotam zplodil Achaze, Achaz zplodil Ezechiáše,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |