Jorama

Hledám varianty 'jorama' [ jorama ]. Nalezeno 12 veršù.
2. Samuel 8:10...vojsko, vyslal ke králi Davidovi svého syna Jorama s pozdravem a blahopřáním k jeho vítězství nad...
2. Královská 8:16...místo něj. Pátého roku vlády izraelského krále Jorama, syna Achabova, ještě za vlády judského krále...
2. Královská 8:25...syn Achaziáš. Dvanáctého roku izraelského krále Jorama, syna Achabova, začal nad Judou kralovat Achaziáš,...
2. Královská 8:28...Chazaelovi do války o Rámot-gileád. Aramejci ale Jorama porazili. Král Joram se vrátil do Jizreelu, aby se...
2. Královská 8:29...Jehoramův, pak přijel do Jizreelu, aby zraněného Jorama, syna Achabova, navštívil. Prorok Elíša zavolal...
2. Královská 9:16..." Jehu pak nasedl do vozu a jel do Jizreelu, kam Jorama k jeho lůžku přijel navštívit judský král Achaziáš....
2. Královská 9:24... zrada!" Vtom ale Jehu napjal luk a zasáhl Jorama mezi lopatky, takže mu šíp pronikl srdcem a on se...
2. Královská 9:29...nad Judou od jedenáctého roku Achabova syna Jorama. Jehu pak dorazil do Jizreelu. Když to Jezábel...
1. Letopisů 26:25...bratr Eliezer měl syny Rechabiáše, JešajášeJorama, Zichriho a Šelomita. Tento Šelomit se svými bratry...
2. Letopisů 17:8...a Tob-adoniáše a s nimi také kněze ElišamuJorama. Ti vyučovali v Judsku. Měli s sebou knihu Zákona...
2. Letopisů 22:5...Joramem, do války o Rámot-gileád. Aramejci ale Jorama se svým králem Chazaelem porazili. Ten se pak vrátil...
2. Letopisů 22:6...Jehoramův, pak přijel do Jizreelu, aby zraněného Jorama, syna Achabova, navštívil. Při návštěvě Bůh...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |