Joram

Hledám varianty 'joram' [ joram ]. Nalezeno 12 veršù.
2. Samuel 8:10...vojsko, vyslal ke králi Davidovi svého syna Jorama s pozdravem a blahopřáním k jeho vítězství nad...
2. Královská 1:17...krále Jehorama, syna Jošafatova, kralovat Joram. O ostatních Achaziášových skutcích, které vykonal,...
2. Královská 3:1...krále Jošafata se izraelským králem stal Joram, syn Achabův, a kraloval v Samaří dvanáct let. Páchal...
2. Královská 3:6...král proti izraelskému králi vzbouřil. Král Joram proto ihned vytáhl ze Samaří a svolal do boje celý...
2. Královská 3:8...pak ještě. "Pouštní cestou přes Edom," odpověděl Joram. Král Izraele tedy vytáhl spolu s králem Judy a s...
2. Královská 8:29...Rámot-gileád. Aramejci ale Jorama porazili. Král Joram se vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, které...
2. Královská 9:14...Jošafata, syna Nimšiho, zahájil spiknutí proti Joramovi. (Joram zatím v čele izraelského vojska hájil...
2. Královská 9:15...aramejským králem Chazaelem. Pak se ale král Joram vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, které v boji...
2. Královská 9:17...blíží Jehuův houf, zvolal: "Vidím nějaký houf!" Joram na to řekl: "Vyber jezdce a pošli jim ho vstříc, ...
2. Královská 9:21...jede jako šílený." "Zapřahej!" rozkázal na to Joram. Zapřáhl mu tedy vůz a izraelský král Joram vyrazil....
2. Královská 9:22... Setkali se na pozemku Nábota Jizreelského. Když Joram uviděl Jehua, zeptal se: "Jehu, je pokoj?" "Jak může...
2. Královská 9:23...a čarodějnictví tvé matky Jezábel!" Nato Joram prudce obrátil vůz a ujížděl pryč. Ještě stačil...

Slova obsahující joram: joram (13) jorama (12) joramem (2) joramovi (2) joramovým (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |