Joppy

Hledám varianty 'joppy' [ joppy ]. Nalezeno 6 veršù.
Skutky 9:38...a položili do horní místnosti. Lydda je blízko Joppy, a když se učedníci doslechli, že Petr je v Lyddě,...
Skutky 10:5...a almužny vzbudily Boží pozornost. Hned pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Je hostem jistého...
Skutky 10:8...pobočníkům. Všechno jim vyložil a poslal je do Joppy. Druhého dne, zatímco se cestou blížili k městu, Petr...
Skutky 10:23...a odešel s nimi, doprovázen některými bratryJoppy. Druhého dne dorazili do Cesareje. Kornelius je...
Skutky 10:32...nezůstaly bez povšimnutí před Bohem. Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr, který je hostem v...
Skutky 11:13...uviděl anděla. Stanul před ním a řekl: ‚Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Skrze to, co ti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |