Jonášova

Hledám varianty 'jonášova' [ jonášův (1) jonášovi (3) jonášově (2) jonášova (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Jonáš 4:6...vzešla jedna popínavá rostlina a rozprostřela se Jonášovi nad hlavou. Dávala mu stín, aby se mu ulevilo a...
Jonáš 4:8...od východu přivanul horký vítr. Slunce pražilo Jonášovi na hlavu, omdléval. Bylo mu na umření. Říkal:...
Jonáš 4:9... Říkal: "Radši zemřu, než abych žil!" Hospodin Jonášovi odpověděl: "Myslíš, že se zlobíš právem kvůli ...
Matouš 12:41...soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než...
Matouš 16:4... ale žádné znamení nedostane - kromě znamení Jonášova." Tehdy je nechal a odešel. Když se učedníci...
Matouš 16:17...mu Šimon Petr. "Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův," řekl mu na to Ježíš. "Tohle ti totiž nezjevilo...
Lukáš 11:29... ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova. Jako se Jonáš stal znamením pro Ninivské, tak...
Lukáš 11:32...soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |