Jonáš

Hledám varianty 'jonáš' [ jonášovi (3) jonáše (7) jonáš (14) ]. Nalezeny 22 verše.
2. Královská 14:25... Bůh Izraele, řekl ústy svého služebníka Jonáše, syna Amitajova, proroka z Gat-cheferu. Hospodin...
Jonáš 1:1...horou. A nastane království Hospodinovo.  Jonáš, syn Amitajův, dostal slovo od Hospodina: "Vstaň a...
Jonáš 1:3...mu, neboť jejich špatnost vystoupila přede mne." Jonáš ale vstal a dal se na útěk za moře, pryč od Hospodina...
Jonáš 1:5...náklad z lodi do moře, aby odlehčili.Jonáš zatím sestoupil do podpalubí, kde si lehl a tvrdě...
Jonáš 1:7...přišlo to neštěstí." Losovali tedy a los padl na Jonáše. začali ho vyslýchat: "Teď nám pověz, proč na nás...
Jonáš 1:15...Vždyť ty sám, Hospodine, konáš svou vůli." Pak Jonáše hodili do moře, a moře přestalo zuřit. Mužů se...
Jonáš 2:1...se mu sliby. Hospodin však zařídil, aby Jonáše spolkla jedna veliká ryba, a Jonáš v jejím břiše...
Jonáš 2:2...strávil tři dny a tři noci. V břiše ryby se Jonáš modlil k Hospodinu, svému Bohu, a řekl toto: "Volal...
Jonáš 2:11...je spasení!" Hospodin pak rybě přikázal,  Jonáše vyvrhne na pevninu. A Jonáš podruhé dostal slovo od...
Jonáš 3:1...rybě přikázal, Jonáše vyvrhne na pevninu. A Jonáš podruhé dostal slovo od Hospodina: "Vstaň a jdi do...
Jonáš 3:3...toho velikého města, a kaž mu, co ti sám řeknu." Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin řekl....
Jonáš 3:4...veliké město; projít jej trvalo tři dnyJonáš vešel do města a prvního dne, kdy jím začal...
Jonáš 4:1...naloží zle, upustil od toho a neprovedl to.  Jonáše ale popadla veliká zlost. Rozzlobilo ho to tak, že...
Jonáš 4:5...mu odpověděl: "Myslíš, že se zlobíš právem?" Jonáš pak odešel z města a usadil se na východ od něj....
Jonáš 4:6...vzešla jedna popínavá rostlina a rozprostřela se Jonášovi nad hlavou. Dávala mu stín, aby se mu ulevilo a...
Jonáš 4:8...od východu přivanul horký vítr. Slunce pražilo Jonášovi na hlavu, omdléval. Bylo mu na umření. Říkal:...
Jonáš 4:9... Říkal: "Radši zemřu, než abych žil!" Hospodin Jonášovi odpověděl: "Myslíš, že se zlobíš právem kvůli ...
Matouš 12:39...žádné znamení nedostane - kromě znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš tři dny a tři noci v břiše velryby,...
Matouš 12:40...- kromě znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš tři dny a tři noci v břiše velryby, tak bude Syn...
Matouš 12:41...soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než...
Lukáš 11:30...nedostane, kromě znamení Jonášova. Jako se Jonáš stal znamením pro Ninivské, tak bude Syn člověka...
Lukáš 11:32...soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než...

Slova obsahující jonáš: jonáš (14) jonáše (7) jonášova (2) jonášově (2) jonášovi (3) jonášův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |