Jojadu

Hledám varianty 'jojadu' [ jojadu ]. Nalezeny 4 verše.
2. Královská 12:8...neopravili. Král Joaš si proto zavolal kněze Jojadu i ostatní kněze a otázal se: "Proč neopravujete...
2. Letopisů 24:6...nespěchali. Král si tedy zavolal představeného Jojadu a otázal se: "Proč ses nepostaral, aby levité...
2. Letopisů 24:14...hotovi, přinesli zbylé stříbro před krále a před Jojadu. Ten z něj nechal zhotovit vybavení Hospodinova...
Nehemiáš 12:10... Joakim zplodil Eliašiba, Eliašib zplodil Jojadu, Jojada zplodil Jonatana, Jonatan zplodil Jaduu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |