Jojadova

Hledám varianty 'jojadova' [ jojadova ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Královská 1:26...služebníka, ani kněze Sádoka, ani Benajáše, syna Jojadova, ba ani tvého služebníka Šalomouna ale nepozval....
1. Královská 1:32...mi kněze Sádoka, proroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova." Když přišli ke králi, řekl jim: "Vezměte s sebou...
1. Královská 1:44...kněze Sádoka, proroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova, s gardou Kréťanů a Pléťanů. Posadili ho na...
1. Královská 2:25...dnes!" Král Šalomoun pak poslal Benajáše, syna Jojadova, a ten ho popravil. Kněze Abiatara král vykázal do...
1. Královská 2:29...a že je u oltáře. Šalomoun poslal Benajáše, syna Jojadova, se slovy: "Jdi ho zabít." Benajáš přišel k...
1. Královská 2:35...něj ustanovil vrchním velitelem Benajáše, syna Jojadova, a knězem namísto Abiatara ustanovil Sádoka. Potom...
Lukáš 3:26...syna Matatiáše, syna Šimeiho, syna Josecha, syna Jojadova, syna Jochanana, syna Réšy, syna Zerubábela, syna...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |