Jojadův

Hledám varianty 'jojadův' [ jojadův ]. Nalezeno 13 veršù.
2. Samuel 8:18...byli kněžími, Serajáš byl písařem a Benajáš, syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a Pléťanů. Davidovi synové...
2. Samuel 20:23...velitelem izraelského vojska. Benajáš, syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a Pléťanů, Adoniram velel...
2. Samuel 23:20... ale Trojici se nevyrovnal. Také Benajáš, syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných činů. To on...
2. Samuel 23:22...a zabil ho jím. Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi...
1. Královská 1:8...Abiatarem. Ti Adoniáše podporovali. Kněz SádokJojadův syn Benajáš, prorok Nátan a Šimei, Rei ani Davidovi...
1. Královská 1:36...i Judou." "Amen," odpověděl králi Benajáš, syn Jojadův. "Tak promluvil Hospodin, Bůh mého pána a krále....
1. Královská 1:38...Davida!" Kněz Sádok, prorok Nátan a Benajáš, syn Jojadův, se tedy vydali s gardou Kréťanů a Pléťanů na cestu...
1. Královská 2:34...přijde Hospodinův pokoj navěky." Benajáš, syn Jojadův, tedy šel a popravil ho. Potom ho pohřbili u něj...
1. Královská 4:4... syn Achiludův, byl kancléřem; Benajáš, syn Jojadův, byl velitelem vojska; Sádok a Abiatar byli...
1. Letopisů 11:22... ale Trojici se nevyrovnal. Také Benajáš, syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných činů. To on...
1. Letopisů 11:24...a zabil ho jím. Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi...
1. Letopisů 18:17... byli kněžími, Šavša byl písařem a Benajáš, syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a Pléťanů. Davidovi synové...
2. Letopisů 24:14...a další předměty ze zlata a stříbra. Po celý Jojadův život se v Hospodinově chrámu konaly pravidelné...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |