Joelova

Hledám varianty 'joelova' [ joelova ]. Nalezeny 3 verše.
1. Letopisů 5:8... Zachariáš, Bela, syn Azaze, syna Šemy, syna Joelova. Bydleli od Aroeru k Nebó a Baal-meonu. A...
1. Letopisů 6:21...Machatova, syna Amasajova, syna Elkánova, syna Joelova, syna Azariášova, syna Cefaniášova, syna Tachatova,...
1. Letopisů 15:17...a činelů. Levité tedy ustanovili Hemana, syna Joelova, a z jeho bratrů Asafa, syna Berechiášova, a z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |