Joela

Hledám varianty 'joela' [ joela ]. Nalezeny 2 verše.
1. Letopisů 12:8... Jišiáš, Azarel, Joezer, Jašobeám, KorachovciJoela a Zebadiáš, synové Jerochama z Gedoru. Z pokolení Gád...
1. Letopisů 15:11...Sádoka a Abiatara a také levity Uriela, AsajášeJoela, Šemajáše, Eliela i Aminadaba. "Vy jste vůdcové...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |