Joakina

Hledám varianty 'joakina' [ joakina ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Královská 24:15...nezůstal nikdo než ti nejchudší z lidu. Odvlekl Joakina do Babylonu spolu s královnou matkou, s jeho ženami...
2. Královská 24:17...a kovářů, samé bojeschopné muže. Namísto Joakina jmenoval králem jeho strýce Mataniáše, kterého...
2. Královská 25:27... V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na babylonský trůn král Evil-merodach....
Jeremiáš 52:31... V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na babylonský trůn král Avel-marduk. Ten...
Ezechiel 1:2...toho roku (totiž pátého roku vyhnanství krále Joakina) dostal Ezechiel, syn kněze Buziho, u průplavu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |