Joachaz

Hledám varianty 'joachaz' [ joachaz ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Královská 10:35...v Samaří. Na jeho místě se stal králem jeho syn Joachaz. Jehu kraloval v Samaří nad Izraelem celkem dvacet...
2. Královská 13:1... syna Achaziášova, se izraelským králem stal Joachaz, syn Jehuův. Kraloval v Samaří sedmnáct let a...
2. Královská 13:4...krále Chazaela i jeho syna Ben-hadadaJoachaz ale prosil Hospodina o milost a Hospodin ho...
2. Královská 13:9...známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Joachaz ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří. Na...
2. Královská 23:31...ho a prohlásili ho za krále namísto jeho otceJoachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v...
2. Letopisů 36:2...ho v Jeruzalémě za krále namísto jeho otceJoachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v...

Slova obsahující joachaz: joachaz (6) joachaze (6) joachazova (4) joachazovi (1) joachazovy (2) joachazovým (1) joachazův (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |