Joašovi

Hledám varianty 'joašovi' [ joašovi ]. Nalezeno 6 veršù.
Soudců 6:11...přišel a posadil se pod dubem v Ofře, patřící Joašovi Abiezerskému. Jeho syn Gedeon právě mlátil pšenici...
Soudců 6:30...to Gedeon, syn Joašův." Lidé z města tedy řekli Joašovi: "Vyveď svého syna ven, zemře - za to, že strhl...
1. Královská 22:26...a odveďte ho k veliteli města Amonovi a princi Joašovi. Řeknete: ‚Tak praví král: Tohoto muže vsaďte do...
2. Královská 12:21... jak známo, píše v Kronice judských králů. Proti Joašovi se spikli jeho vlastní dvořané a zabili ho poblíž...
2. Letopisů 18:25...ho k veliteli města Amonovi a královskému synu Joašovi. Řeknete: ‚Takto praví král: Tohoto muže vsaďte do...
2. Letopisů 24:23..." Než se rok s rokem sešel, vytáhlo proti Joašovi aramejské vojsko. Vtrhli do Judska i do Jeruzaléma...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |