Joaše

Hledám varianty 'joaše' [ joaše ]. Nalezeno 11 veršù.
Soudců 8:32...utěšeném stáří a byl pohřben v hrobě svého otce Joaše v abiezerské Ofře. Po Gedeonově smrti Izraelci znovu...
2. Královská 11:2...Jehorama, se ale podařilo unést Achaziášova syna Joaše zprostřed královských synů, kteří měli zemřít, a...
2. Královská 12:3...jmenovala Cibia z Beer-šeby. Po celou dobu, kdy Joaše učil kněz Jojada, dělal, co je v Hospodinových očích...
2. Královská 12:7..." Kněží ale ještě ani třiadvacátého roku krále Joaše škody na chrámu neopravili. Král Joaš si proto...
2. Královská 13:1...syn Amaciáš. Třiadvacátého roku judského krále Joaše, syna Achaziášova, se izraelským králem stal Joachaz,...
2. Královská 13:10...syn Jehoaš. Sedmatřicátého roku judského krále Joaše se izraelským králem stal Jehoaš, syn Joachazův....
2. Královská 14:1... syna Joachazova, začal kralovat Amaciáš, syn Joaše, krále judského. Stal se králem v pětadvaceti letech...
2. Královská 14:3...David. Ve všem se řídil příkladem svého otce Joaše. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid...
1. Letopisů 3:11...Jehorama, ten měl syna Achaziáše, ten měl syna Joaše, ten měl syna Amaciáše, ten měl syna Azariáše, ten...
2. Letopisů 22:11...Jošebě se ale podařilo unést Achaziášova syna Joaše zprostřed královských synů, kteří měli zemřít, a...
2. Letopisů 24:24...Juda opustil Hospodina, Boha svých otců. Když Joaše jaksepatří potrestali, odtáhli pryč a zanechali ho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |