Jošuu

Hledám varianty 'jošuu' [ jošuu ]. Nalezeny 3 verše.
Zachariáš 3:1...svatého příbytku! Potom mi ukázal velekněze Jošuu, jak stojí před Hospodinovým andělem; po pravici mu...
Zachariáš 3:6...anděl stál u toho. Potom Hospodinův anděl začal Jošuu nabádat: "Tak praví Hospodin zástupů: Budeš-li chodit...
Zachariáš 3:9... Výhonek. Hle - kámen, který kladu před Jošuu, a na tom jednom kameni je sedm očí. sám na něj...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |