Jošua

Hledám varianty 'jošua' [ jošua ]. Nalezeno 8 veršù.
Ezdráš 3:2...jeden muž se ale shromáždili k Jeruzalému, neboť Jošua, syn Jocadakův, se svými bratry kněžími a Zerubábel,...
Ezdráš 3:8...Jeruzaléma zahájili Zerubábel, syn Šealtielův, a Jošua, syn Jocadakův, stavbu. Zbytek lidu (kněží, levité i...
Ezdráš 3:9...dvaceti let. Řízení prací na Božím domě se ujal Jošua se svými syny a bratry, Kadmiel se svými syny...
Ezdráš 4:3...přesídlil asyrský král Esar-chadon." ZerubábelJošua a ostatní představitelé izraelských otcovských rodů...
Ezdráš 5:2...Boha Izraele. Zerubábel, syn Šealtielův, a Jošua, syn Jocadakův, pak opět začali stavět Boží chrám v...
Nehemiáš 12:10...Bakbukiáš a Uni během služeb stáli naproti nimJošua zplodil Joakima, Joakim zplodil Eliašiba, Eliašib...
Ageus 1:12...pracujete." Zerubábel, syn Šealtielův, velekněz Jošua, syn Jocadakův, i všechen zbývající lid tehdy...
Zachariáš 3:3...Jeruzalém! Copak to není oharek vyrvaný z ohně?" Jošua přitom stál před andělem oblečen do špinavých šatů....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |