Jošafatovi

Hledám varianty 'jošafatovi' [ jošafatovi ]. Nalezeno 12 veršù.
1. Královská 22:18...jsem ti to říkal," obrátil se izraelský králJošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí...
1. Královská 22:30...Jošafatem táhli na Rámot-gileád. Izraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvy v přestrojení, ty ale...
1. Královská 22:50...v Ecjon-geberu. Achaziáš, syn Achabův, nabídl Jošafatovi: " spolu s tvými služebníky jedou na lodích i...
2. Královská 3:7...celý Izrael. Tehdy vzkázal také judskému králi Jošafatovi: "Moábský král se proti mně vzbouřil. Potáhneš...
2. Letopisů 17:5...pevně do rukou a celé Judsko přinášelo Jošafatovi dary, takže měl nesmírné bohatství a slávu....
2. Letopisů 17:11...nikdo nebojoval. Dokonce i Filištíni přinášeli Jošafatovi předepsanou daň ve stříbře. Arabové mu přiváděli...
2. Letopisů 18:17...jsem ti to říkal," obrátil se izraelský králJošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí...
2. Letopisů 18:29...Jošafatem táhli na Rámot-gileád. Izraelský král Jošafatovi řekl: " půjdu do bitvy v přestrojení, ty ale...
2. Letopisů 20:1...spolu s Amonci a některými Meunity, aby proti Jošafatovi vedli válku. Jošafatovi bylo oznámeno: "Přitáhla...
2. Letopisů 20:2...Meunity, aby proti Jošafatovi vedli válkuJošafatovi bylo oznámeno: "Přitáhla proti tobě ohromná...
2. Letopisů 20:37...postavili, Eliezer, syn Dodavahův z Marešy, pak Jošafatovi prorokoval: "Protože ses spolčil s Achaziášem,...
2. Letopisů 21:2...kralovat jeho syn Jehoram. Jeho bratři, synové Jošafatovi, byli: Azariáš, Jechiel, Zachariáš, Azarjáh,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |