Jošafatem

Hledám varianty 'jošafatem' [ jošafatem ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Královská 22:29...lidé!" Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád. Izraelský král Jošafatovi...
2. Letopisů 17:3...jeho otec Asa, rozmístil posádky. Hospodin bylJošafatem, neboť chodil po starých cestách svého otce...
2. Letopisů 17:10...Judska tehdy měla hrůzu z Hospodina, takžeJošafatem nikdo nebojoval. Dokonce i Filištíni přinášeli...
2. Letopisů 18:28...lidé!" Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli na Rámot-gileád. Izraelský král Jošafatovi...
2. Letopisů 20:27...judští a jeruzalémští muži se pak v čeleJošafatem radostně vrátili do Jeruzaléma, protože jim...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |