Jošafata

Hledám varianty 'jošafata' [ jošafata ]. Nalezeno 14 veršù.
1. Královská 22:4...z rukou aramejského krále?" Potom se zeptal Jošafata: "Půjdeš se mnou do války o Rámot-gileád?" "Udělám...
1. Královská 22:32...s králem Izraele!" Když potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli si: "To je určitě izraelský král." Obrátili...
1. Královská 22:52...syn Jehoram. V sedmnáctém roce judského krále Jošafata začal nad Izraelem kralovat Achaziáš, syn Achabův....
2. Královská 3:1...do Samaří. Osmnáctého roku judského krále Jošafata se izraelským králem stal Joram, syn Achabův, a...
2. Královská 3:14...tváří stojím - kdybych si nevážil judského krále Jošafata, nevěnoval bych ti jediný pohled! Nuže, přiveďte...
2. Královská 8:16... syna Achabova, ještě za vlády judského krále Jošafata, začal nad Judou kralovat Jehoram, syn Jošafatův....
2. Královská 9:14...roh a volali: "Jehu je král!" Tak Jehu, syn Jošafata, syna Nimšiho, zahájil spiknutí proti Joramovi....
2. Královská 12:19...zasvěcené dary svých předků, judských králů Jošafata, Jehorama a Achaziáše, i vlastní zasvěcené dary a...
1. Letopisů 3:10...měl syna Abiáše, ten měl syna Asu, ten měl syna Jošafata, ten měl syna Jehorama, ten měl syna Achaziáše,...
2. Letopisů 18:3...ptal se izraelský král Achab judského krále Jošafata. "Udělám to, co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj...
2. Letopisů 18:31...izraelským!" Když potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli si: "To je izraelský král." Obklíčili ho...
2. Letopisů 21:2... Ti všichni byli synové izraelského krále Jošafata. Jejich otec je bohatě obdaroval stříbrem, zlatem...
2. Letopisů 21:12...otce Davida: Nekráčel jsi cestami svého otce Jošafata ani cestami judského krále Asy, ale vydal ses...
Matouš 1:8...zplodil Abiáše, Abiáš zplodil Asu, Asa zplodil Jošafata, Jošafat zplodil Jehorama, Jehoram zplodil Uziáše,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |