Jizreelu

Hledám varianty 'jizreelu' [ jizreelu ]. Nalezeno 14 veršù.
1. Samuel 25:43...se jeho ženou. David si vzal také AchinoamJizreelu a obě byly jeho manželkami. Saul ale svou dceru,...
1. Samuel 29:1...do Afeku, zatímco Izrael tábořil u prameneJizreelu. Když filištínští vládci pochodovali se svými...
2. Samuel 4:4...měl syna chromého na nohy. Tenkrát, kdyžJizreelu dorazila zpráva o Saulovi a Jonatanovi, mu bylo...
1. Královská 18:45...a spustil se liják. Achab zapřáhl a vyrazil do Jizreelu. S Eliášem ale byla ruka Hospodinova, takže si...
1. Královská 18:46...Hospodinova, takže si podkasal oděv a doběhl do Jizreelu dříve než on. Achab pověděl Jezábel o všem, co...
1. Královská 21:1...události: Palác samařského krále AchabaJizreelu sousedil s vinicí jistého Nábota Jizreelského....
2. Královská 8:29...ale Jorama porazili. Král Joram se vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, které utržil, když v Rámotu...
2. Královská 9:15...Chazaelem. Pak se ale král Joram vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, které v boji s aramejským...
2. Královská 9:16...to v Jizreelu." Jehu pak nasedl do vozu a jel do Jizreelu, kam Jorama k jeho lůžku přijel navštívit judský...
2. Královská 9:30...roku Achabova syna Jorama. Jehu pak dorazil do Jizreelu. Když to Jezábel uslyšela, nalíčila si oči,...
2. Královská 10:6...pána a přijďte zítra touto dobou za mnou do Jizreelu." Oněch sedmdesát královských synů vyrůstalo u...
2. Královská 10:7...hlavy naskládali do košů, které pak odeslali do Jizreelu. K Jehuovi přišel posel a oznamoval: "Přinesli...
2. Královská 10:11...řekl skrze svého služebníka Eliáše!" Pak JehuJizreelu pobil všechny pozůstalé z Achabova domu a také...
2. Letopisů 22:6...králem Chazaelem porazili. Ten se pak vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, které utržil, když v Rámotu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |