Jitřence

Hledám varianty 'jitřence' [ jitřenky (2) jitřenka (4) jitřence (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Job 3:9...dráždit leviatana. Kéž tehdy zhasla její Jitřenka, nadarmo kéž by na světlo čekala, paprsky úsvitu...
Job 38:12...jsi jitru někdy v životě, ukázals někdy místo Jitřence, aby uchopila zem za okraje a ničemy z hnala...
Žalmy 139:9...v podsvětí - i tam jsi! Kdybych si oblékl křídla jitřenky, kdybych se usadil za mořem dalekým, i tam by ...
Píseň 6:10...i konkubíny chválu vzdávají: Kdopak to září jako jitřenka? Jak luna překrásná, čistá jak slunce zář, jak...
Izaiáš 14:12...Jak jen jsi to spadl z nebe, ty Zářný, synu Jitřenky! Poražen jsi byl na zem - ty, jenž jsi srážel...
2. Petr 1:19...se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka. Především vězte, že žádné proroctví Písma...
Zjevení 22:16...věcech. jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka." Duch a Nevěsta říkají: "Přijď!" Kdo slyší, ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |