Jirmeáš

Hledám varianty 'jirmeáš' [ jirmeáš ]. Nalezeny 3 verše.
1. Letopisů 5:24...otcovských rodů: Efer, Jiši, Eliel, AzrielJirmeáš, Hodaviáš a Jachdiel, udatní bojovníci, proslulí...
1. Letopisů 12:5...Gibeonský, hrdina z oné Třicítky a její velitelJirmeáš, Jachaziel, Jochanan, Jozabad Gederský, Eluzaj,...
1. Letopisů 12:11...druhý Obadiáš, třetí Eliab, čtvrtý Mišmana, pátý Jirmeáš, šestý Ataj, sedmý Eliel...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |