Jindy

Hledám varianty 'jindy' [ jindy ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 9:20...Izraele drželi Hospodinovu stráž a netáhli dálJindy se oblak nad Příbytkem zdržel jen několik dní; tehdy...
2. Samuel 11:25...‚ se tím netrap. Meč si jednou vybere tohojindy onoho. Zaútoč na město ještě silněji a zboř je.' Tak...
2. Samuel 18:20..."Dnes bys nebyl vítaným poslem. Můžeš zvěstovat jindy, ale dnes ne - vždyť zemřel královský syn." Joáb tedy...
2. Samuel 23:21...a zabil v lva, tenkrát, když napadl sníhJindy šel a zabil Egypťana jen s holí v ruce. Egypťan...
Přísloví 3:28...v tvé moci něco učinit. Neříkej bližnímu: "Přijď jindy," když právě teď mu můžeš pomoci. Nechystej proti...
Jeremiáš 18:9... upustím od zla, jež jsem zamýšlel proti nimJindy zas mohu prohlásit o národu nebo království, že je...
Skutky 17:32...ale jiní řekli: "Poslechneme si to od tebe někdy jindy." Tehdy je Pavel opustil...
Římanům 2:15...jejich vlastní myšlenky je někdy obviňujíjindy obhajují. Takto bude podle mého evangelia v onen den...
Židům 10:33...vás veřejně vystavovali urážkám a ponižováníjindy jste se sami postavili za ty, s nimiž se takto...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |