Jidáše

Hledám varianty 'jidáše' [ jidášovi (2) jidáši (2) jidášem (1) jidáše (6) jidáš (15) ]. Nalezeno 26 veršù.
Matouš 10:4...Matouš, Jakub Alfeův a Tadeáš, Šimon HorlivecJidáš Iškariotský, který ho potom zradil. Těchto dvanáct...
Matouš 26:14...na její památku." Jeden z Dvanácti - jmenoval se Jidáš Iškariotský - tehdy odešel k vrchním kněžím. "Co mi...
Matouš 26:25...lepší, kdyby se vůbec nenarodil." Jeho zrádce Jidáš na to řekl: "Jsem to snad , Rabbi?" "Sám jsi to...
Matouš 26:47...blízko." Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jidáš, jeden z Dvanácti, a s ním veliký zástup s meči a...
Matouš 27:3...římskému prokurátoru Pilátovi. Když jeho zrádce Jidáš uviděl, že Ježíš byl odsouzen, vyčítal si to a vrátil...
Marek 3:19... Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona HorlivceJidáše Iškariotského, který ho potom zradil. Když se pak...
Marek 14:10...na její památku." Jeden z Dvanácti - jmenoval se Jidáš Iškariotský - tehdy odešel k vrchním kněžím, aby jim...
Marek 14:43...blízko." Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jidáš, jeden ze Dvanácti, a s ním zástup s meči a holemi,...
Lukáš 6:16...Alfeova, Šimona zvaného Zélot, Judu JakubovaJidáše Iškariotského, který se stal zrádcem. S těmi...
Lukáš 22:3...zabít, ale báli se lidu. Tehdy vstoupil satan do Jidáše zvaného Iškariotský, který patřil ke Dvanácti....
Lukáš 22:6...a dohodli se s ním, že mu dají penízeJidáš souhlasil a začal hledat příležitost, aby jim ho...
Lukáš 22:47...to ani nedořekl a byl tu houf lidí v čeleJidášem, jedním z Dvanácti. Přistoupil k Ježíšovi, aby ho...
Lukáš 22:48...k Ježíšovi, aby ho políbil, ale ten mu řekl: "Jidáši, zrazuješ Syna člověka polibkem?" Jeho druhové...
Jan 6:71...Ježíš; "jeden z vás je ale ďábel." A to řeklJidáši, synu Šimona Iškariotského. Ten ho měl zradit,...
Jan 12:4...se naplnil vůní masti. Jeden z jeho učedníkůJidáš Iškariotský, který ho měl zradit, řekl: "Proč se ta...
Jan 13:2...do konce. Ještě před večeří ďábel vnukl do srdce Jidáše, syna Šimona Iškariotského, že ho zradit. Ježíš,...
Jan 13:26..." odpověděl Ježíš. Namočil sousto a podal je Jidášovi, synu Šimona Iškariotského. A hned po tom soustu...
Jan 13:27...Iškariotského. A hned po tom soustu vešel do Jidáše satan. "Co děláš, dělej rychle," řekl mu Ježíš....
Jan 13:29...ze stolujících ale nerozuměl, proč mu to řeklJidáš měl na starosti pokladnu, a tak si někteří mysleli,...
Jan 13:30...na svátek, nebo nějaké peníze chudýmJidáš vzal to sousto a hned vyšel ven. Byla noc. Po jeho...
Jan 18:2...učedníky vešel. To místo však znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš s učedníky často scházel. Jidáš...
Jan 18:3... protože se tam Ježíš s učedníky často scházelJidáš vzal s sebou oddíl vojáků a chrámovou stráž od...
Jan 18:5... "To jsem ," řekl jim (a jeho zrádce Jidáš stál mezi nimi). Jakmile jim Ježíš řekl: "To jsem ...
Skutky 1:16...v Písmu Davidovými ústy předpověděl Duch svatýJidášovi, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoli patřil...
Skutky 1:18...patřil mezi nás a měl podíl na této službě." (Jidáš za své špinavé peníze získal pole. Poté, co se oběsil...
Skutky 1:25...podíl na této službě a stal se apoštolem namísto Jidáše, který se odvrátil a odešel, kam patří." Potom...

Slova obsahující jidáše: jidáše (6) jidášem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |