Jišmajáš

Hledám varianty 'jišmajáš' [ jišmajáš ]. Nalezeny 2 verše.
1. Letopisů 12:4... synové Azmavetovi, Beracha, Jehu AnetotskýJišmajáš Gibeonský, hrdina z oné Třicítky a její velitel,...
1. Letopisů 27:19... za Isachara Amri, syn Michaelův, za Zabulona Jišmajáš, syn Obadiášův, za Neftalího Jerimot, syn Azrielův...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |