Jišiáš

Hledám varianty 'jišiáš' [ jišiáš ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Letopisů 7:3... Synové Jizrachiáše: Michael, Obadiáš, JoelJišiáš. Všech pět byli vůdcové. Podle jejich rodopisů měl...
1. Letopisů 12:7... Bealiáš, Šemariáš, Šefatiáš Charufský, ElkánaJišiáš, Azarel, Joezer, Jašobeám, Korachovci, Joela a...
1. Letopisů 23:20...Jekameam. Synové Uzielovi: vůdce Míka a druhý Jišiáš. Synové Merariho: Machli a Muši. Synové Machliho:...
1. Letopisů 24:21...Jechdeáš. Ze synů Rechabiášových: vůdce Jišiáš. Ze synů Jisharových: Šelomot. Ze synů Šelomotových:...
1. Letopisů 24:25...Uziele: Míka. Ze synů Míky: Šamir a Míkův bratr Jišiáš. Ze synů Jišiášových: Zachariáš. Ze synů Merariho:...
Ezdráš 10:31... Binui, Menaše. Ze synů Charimových: EliezerJišiáš, Malkiáš, Šemajáš, Šimeon, Benjamín, Maluch,...

Slova obsahující jišiáš: jišiáš (6) jišiášových (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |