Jišaje

Hledám varianty 'jišaje' [ jišaje ]. Nalezeno 10 veršù.
Růt 4:17...Obéd, Služebník. Ten se stal otcem Davidova otce Jišaje. A toto jsou Peresova pokolení: Peres zplodil...
Růt 4:22...zplodil Boáze, Boáz zplodil Obéda, Obéd zplodil Jišaje, Jišaj zplodil Davida. V Ramatajim byl jeden muž z...
1. Samuel 16:3...a řekneš: ‚Přišel jsem obětovat Hospodinu.' Jišaje pozveš k oběti a ti ukážu, co máš dělat. Pomažeš...
1. Samuel 16:5... Posvěťte se a přijďte za mnou k oběti." Také Jišaje a jeho syny posvětil a pozval je k oběti. Když...
1. Samuel 16:11...si nikoho z nich nevybral." Samuel se pak Jišaje zeptal: "To jsou všichni tvoji chlapci?" "Ještě...
1. Samuel 16:18...přiveďte mi ho." " jsem viděl jednoho ze synů Jišaje Betlémského, ten umí hrát," promluvil jeden ze sluhů...
1. Samuel 17:58...zeptal se ho Saul. "Syn tvého služebníka Jišaje Betlémského," odpověděl David. Tak skončil Davidův...
1. Letopisů 2:12...zplodil Boáze. Boáz zplodil Obéda a Obéd zplodil Jišaje. Jišaj pak zplodil svého prvorozeného Eliaba,...
1. Letopisů 12:19..."Patříme tobě, Davide, jsme na tvé straně, synu Jišaje! Pokoj, pokoj buď tobě i tvým pomocníkům pokoj buď -...
Matouš 1:5...z Rachab, Boáz zplodil Obéda z Rút, Obéd zplodil Jišaje, Jišaj pak zplodil krále Davida. David zplodil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |