Jišajův

Hledám varianty 'jišajův' [ jišajův ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Samuel 20:27... Saul se tedy zeptal svého syna Jonatana: "Proč Jišajův syn včera ani dnes nepřišel k jídlu?" "David ...
1. Samuel 20:31...hanba! Jsi hanba a ostuda své matky! Dokud bude Jišajův syn na světě, nebudeš si jist sebou ani svým...
1. Samuel 22:7...služebníkům, kteří stáli před ním. "Copak vám Jišajův syn všem rozdá pole a vinice? Copak z vás všech...
1. Samuel 22:13...rozkřičel: "Proč jste se proti mně spikli - tyJišajův syn? Jak to, že jsi mu poskytl chléb a meč? Radil...
1. Samuel 25:10... Nábal se na rozkřikl: "Jaký David? Jaký syn Jišajův? Všude je teď plno sluhů, kteří utíkají od svých...
2. Samuel 23:1...Davidova poslední slova: Tak praví David, syn Jišajův, tak praví povýšený Nejvyšším, jehož pomazal Bůh...
1. Letopisů 29:26...před ním neměl žádný izraelský král. David, syn Jišajův, kraloval celému Izraeli a jeho vláda nad Izraelem...
Izaiáš 11:10...jako vody naplňují moře! V ten den bude kořen Jišajův vztyčen jako korouhev pro lidské zástupy a budou ho...
Římanům 15:12...velebí!" A jinde Izaiáš říká: "Vypučí výhonek Jišajův, vztyčí se, aby vládl národům. Národy se na něj s...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |