Jišaj

Hledám varianty 'jišaj' [ jišaj ]. Nalezeno 11 veršù.
Růt 4:22...zplodil Boáze, Boáz zplodil Obéda, Obéd zplodil Jišaje, Jišaj zplodil Davida. V Ramatajim byl jeden muž z...
1. Samuel 16:8...dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce." Jišaj pak zavolal Abinadaba a přivedl ho před Samuele. On...
1. Samuel 16:9...ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral." Potom Jišaj přivedl Šamu. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin...
1. Samuel 16:10..."Ani jeho si Hospodin nevybral." Tak přivedl Jišaj před Samuele sedm svých synů, ale Samuel řekl...
1. Samuel 16:11...si nikoho z nich nevybral." Samuel se pak Jišaje zeptal: "To jsou všichni tvoji chlapci?" "Ještě...
1. Samuel 16:20...ke mně svého syna Davida, který pase ovce." Jišaj vzal osla, chléb, měch vína a jedno kůzle a po svém...
1. Samuel 17:12...synem onoho Efratejce z judského Betléma jménem Jišaj, který měl osm synů. Ten byl v Saulově době příliš...
1. Samuel 17:17...i večer přicházel a předváděl se. Jednou řekl Jišaj svému synu Davidovi: "Vezmi svým bratřím tady efu...
1. Samuel 17:20...ovce hlídači, všechno to vzal a šel, jak mu Jišaj přikázal. Dorazil k okraji tábora, právě když vojsko...
1. Letopisů 2:13...zplodil Obéda a Obéd zplodil JišajeJišaj pak zplodil svého prvorozeného Eliaba, druhého...
Matouš 1:6... Boáz zplodil Obéda z Rút, Obéd zplodil JišajeJišaj pak zplodil krále Davida. David zplodil Šalomouna z...

Slova obsahující jišaj: jišaj (11) jišaje (10) jišajova (6) jišajovi (4) jišajovu (1) jišajovým (5) jišajův (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |