Jezábel

Hledám varianty 'jezábel' [ jezábel ]. Nalezeno 19 veršù.
1. Královská 16:31...hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, vzal si za ženu Jezábel, dceru sidonského krále Et-baala. Odešel sloužit...
1. Královská 18:4...paláce. (Obadiáš hluboce ctil Hospodina. Když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky, Obadiáš jich sto vzal...
1. Královská 18:13... Neví snad můj pán, co jsem udělal, když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky? Ukryl jsem sto...
1. Královská 19:1...doběhl do Jizreelu dříve než on. Achab pověděl Jezábel o všem, co Eliáš udělal, a jak pobil všechny...
1. Královská 19:2...Eliáš udělal, a jak pobil všechny proroky mečemJezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: " bohové...
1. Královská 21:5...ani jíst. Když za ním přišla za ním jeho žena Jezábel, ptala se ho: "Co že jsi tak mrzutý? Ani jsi nic...
1. Královská 21:7...Jenže on na to: ‚Tu vinici ti nedám!'" Jeho žena Jezábel mu řekla: "No tak, jsi přece král Izraele. Vstaň,...
1. Královská 21:11...z města, kde Nábot bydlel, tedy udělali, co jim Jezábel nařídila v dopisech, které jim poslala. Vyhlásili...
1. Královská 21:14...za město a ukamenovali k smrti. Potom poslali Jezábel zprávu: "Nábot byl ukamenován a je mrtev." Jakmile...
1. Královská 21:15..."Nábot byl ukamenován a je mrtev." Jakmile Jezábel slyšela, že Nábot byl ukamenován a je mrtev, řekla...
1. Královská 21:23...popouzel a svedl jsi Izrael k hříchu.' A ohledně Jezábel Hospodin praví: ‚Jezábel budou žrát psi z celého...
1. Královská 21:25...očích zlé, jak ho k tomu ponoukala jeho žena Jezábel. Páchal hrozné ohavnosti. Následoval hnusné modly...
2. Královská 9:7...všech Hospodinových služebníků, prolitou rukama Jezábel. Celý dům Achabův zahyne. Achabovy potomky dočista...
2. Královská 9:10... a jako s domem Baašy, syna Achiášova. A Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí a nikdo...
2. Královská 9:22...všude kolem smilstvo a čarodějnictví tvé matky Jezábel!" Nato Joram prudce obrátil vůz a ujížděl pryč....
2. Královská 9:30...Jorama. Jehu pak dorazil do Jizreelu. Když to Jezábel uslyšela, nalíčila si oči, upravila si účes a...
2. Královská 9:36...skrze jeho služebníka Eliáše Tišbejského: ‚Tělo Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí. Mrtvola...
2. Královská 9:37...žrát psi z celého jizreelského okolí. Mrtvola Jezábel zůstane jako hnůj na jizreelském poli, aby nikdo...
Zjevení 2:20...dřívějších. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla ...

Slova obsahující jezábel: jezábel (21) jezábelina (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |