Jetro

Hledám varianty 'jetro' [ jetro ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 4:18...divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetrovi a řekl mu: "Chtěl bych jít zpátky za svými bratry...
Exodus 18:1...pokolení." Mojžíšův tchán, midiánský kněz Jetro, se doslechl o všem, co Bůh učinil pro Mojžíše a pro...
Exodus 18:2...odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě spolu s jejími dvěma syny. První se jmenoval...
Exodus 18:5... před faraonovým mečem." Mojžíšův tchán Jetro tedy přišel s jeho syny a manželkou na poušť, kde...
Exodus 18:6...u Boží hory. Vzkázal Mojžíšovi: ", tvůj tchán Jetro, jdu k tobě s tvojí manželkou a oběma jejími syny."...
Exodus 18:9...na cestě, a jak je Hospodin pokaždé vysvobodilJetro se radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli...
Exodus 18:10...prokázal, když je vysvobodil z ruky EgypťanůJetro tenkrát řekl: "Požehnán buď Hospodin, jenž vás...
Exodus 18:12... kteří je pyšně ponižovali." Mojžíšův tchán Jetro pak přinesl Bohu zápalnou oběť a připravil obětní...

Slova obsahující jetro: jetro (8) jetrovi (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |