Jeroboámovy

Hledám varianty 'jeroboámovy' [ jeroboámovy ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Královská 14:19...skrze svého služebníka, proroka Achiáše. Ostatní Jeroboámovy skutky - jak válčil a kraloval - o tom se píše...
1. Královská 15:34... co je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty Jeroboámovy a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael. Jehu,...
1. Královská 16:2...mého lidu, Izraele. Ty ses ale držel cesty Jeroboámovy a svedl jsi můj lid Izrael, aby popouzeli...
1. Královská 16:19... Tak zemřel za svůj hřích, že se držel cesty Jeroboámovy a dělal, co je v Hospodinových očích zlé, a za...
2. Královská 14:28...je skrze Jeroboáma, syna Jehoašova. Ostatní Jeroboámovy skutky - co všechno vykonal a jak udatně...
2. Letopisů 13:1...začal kralovat jeho syn Abiáš. Osmnáctého roku Jeroboámovy vlády se stal judským králem Abiáš. Kraloval v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |