Jeroboámova

Hledám varianty 'jeroboámova' [ jeroboámova ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Královská 13:34...se na těch výšinách stal knězem. Toto byl hřích Jeroboámova domu, který vedl k jeho pádu a k jeho vyhlazení...
1. Královská 14:4...a jdi za ním. On ti oznámí, co bude s chlapcem." Jeroboámova žena udělala, jak řekl. Vypravila se do Šíla a...
1. Královská 14:5...nesloužily. Hospodin mu ale řekl: "Hle, přichází Jeroboámova žena, aby se u tebe vyptala na svého syna. Je...
1. Královská 14:6...zvuk jejích kroků u dveří, řekl: "Pojď dál, ženo Jeroboámova. Proč se vydáváš za někoho jiného? Mám pro tebe...
1. Královská 14:13...bude oplakávat, ho budou pohřbívat. On budeJeroboámova domu jediný, kdo bude pochován v hrobě, neboť...
1. Královská 14:17...spáchal Jeroboám a ke kterým svedl Izrael." Jeroboámova žena tedy vstala a vrátila se do Tirsy. Jakmile...
2. Královská 13:6...jako kdysi. Neodvrátili se ale od hříchů domu Jeroboámova, který svedl celý Izrael, a pokračovali v nich....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |