Jerimot

Hledám varianty 'jerimot' [ jerimot ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Letopisů 7:7... celkem tři. Synové Belovi: Ecbon, Uzi, UzielJerimot a Iri, pět vůdců otcovského rodu. V rodovém seznamu...
1. Letopisů 12:6... Jachaziel, Jochanan, Jozabad Gederský, EluzajJerimot, Bealiáš, Šemariáš, Šefatiáš Charufský, Elkána,...
1. Letopisů 24:30... syn Kíšův. Ze synů Mušiho: Machli, EderJerimot. To jsou levitští synové podle svých otcovských...
1. Letopisů 25:4...synů: Bukiáš, Mataniáš, Uziel, ŠubaelJerimot, Chananiáš, Chanani, Eliata, Gidalti, Romamti-ezer,...
1. Letopisů 27:19...Zabulona Jišmajáš, syn Obadiášův, za Neftalího Jerimot, syn Azrielův, za syny Efraimovy Hošea, syn...

Slova obsahující jerimot: jerimot (5) jerimota (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |