Jeriáš

Hledám varianty 'jeriáš' [ jeriáš ]. Nalezeny 3 verše.
1. Letopisů 23:19...vůdce Šelomit. Synové Hebronovi: vůdce Jeriáš, druhý Amariáš, třetí Jachaziel, čtvrtý Jekameam....
1. Letopisů 24:23...synů Šelomotových: Jachat. Ze synů HebronovýchJeriáš, druhý Amariáš, třetí Jachaziel, čtvrtý Jekameam. Ze...
1. Letopisů 26:31...otcovských rodopisů byl jejich vůdcem Jeriáš. Ve čtyřicátém roce Davidova kralování se v nich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |