Jelikož

Hledám varianty 'jelikož' [ jelikož ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 41:39...Duch jako v něm?" Farao tedy oslovil Josefa: "Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude tak...
Numeri 14:25...níž vstoupil, a jeho símě ji získá za dědictvíJelikož prý ‚v nížině bydlí Amalekovci a Kananejci,' zítra...
Římanům 7:16...vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidímJelikož dělám to, co nechci, souhlasím s tím, že Zákon je...
Římanům 7:20...totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechciJelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to , ale...
Římanům 10:3... jak horlí pro Boha, jenže v nevědomostiJelikož neznají Boží spravedlnost, snaží se udržet svou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |