Jehua

Hledám varianty 'jehua' [ jehua ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Královská 16:12... jak to Hospodin Baašovi uložil skrze proroka Jehua, a to kvůli všem hříchům, které páchal Baaša i jeho...
1. Královská 19:16...Chazaela za krále nad Aramem. Pak pomažeš Jehua, syna Nimšiho, za krále nad Izraelem a Elíšu, syna...
1. Královská 19:17... toho zabije Jehu, a kdo unikne před mečem Jehua, toho zabije Elíša. Ponechám si ale v Izraeli sedm...
2. Královská 9:2...a jdi do Rámot-gileádu. tam přijdeš, vyhledej Jehua, syna Jošafatova, syna Nimšiho. Jdi za ním, odveď ho...
2. Královská 9:22...pozemku Nábota Jizreelského. Když Joram uviděl Jehua, zeptal se: "Jehu, je pokoj?" "Jak může být pokoj,"...
1. Letopisů 2:38...Eflala a Eflal zplodil Obéda. Obéd zplodil Jehua a Jehu zplodil Azariáše. Azariáš zplodil Chelece a...
2. Letopisů 20:34...jsou od počátku do konce zapsány ve Slovech Jehua, syna Chananiho, která jsou součástí Knihy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |