Jehoramovi

Hledám varianty 'jehoramovi' [ jehoramovi ]. Nalezeny 2 verše.
2. Letopisů 21:3...jim judská opevněná města, ale království svěřil Jehoramovi, svému prvorozenému. Jehoram se tedy ujal...
2. Letopisů 21:16... ti nakonec střeva vyhřeznou!" Hospodin proti Jehoramovi podnítil Filištíny i Araby sousedící s Habešany....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |